‘.. Maar nergens kan de schrijver zo’n hoge mate van perfectie bereiken als in een goed kort verhaal, omdat er geen tijd is voor afleiding en geen ruimte om je achter te verschuilen. Hij kan zich concentreren op de kern, daarom kan een verhaal een impact hebben die heftiger en directer is dan de indruk die een roman achterlaat.’

NRC Handelsblad, vrijdag 8 januari 2016bkv
Lees het hele artikel van J.M.A. Biesheuvelprijswinnaar Rob van Essen  over het Britse korte verhaal hier terug.